Om sjukhuset

Vad är obstetrisk fistula?

Enkelt uttryckt är det ett hål, en fistel, på engelska fistula, som uppstår i väggen mellan livmodern och urinblåsan under en förlossning. Fostret ligger och skaver i flera dagar på grund av att det ligger fel eller bäckenet är för trångt. Barnet kläms fast i livmodershalskanalen och därmed blockeras vävnader som så småningom dör av blodbrist. Det uppstår regelrätta hål i de angränsande väggarna till urinblåsan och ändtarmen. Utan läkarvård leder den här typen av förlossningskomplikationer till obotliga skador.

I 93% av fallen dör barnet. När det dödfödda barnet sedan förlösts – ofta efter flera dagars svårt förlossningsarbete – vidtar ett ofattbart lidande för dessa kvinnor. De kan inte kontrollera urinflödet och ibland inte heller avföringen utan tvingas leva med en ständig stank omkring sig. Följden blir att de ses med avsmak, männen överger dem och de tvingas leva isolerade utan hopp för framtiden.

De drabbade är ofta flickor bara 12 – 15 år gamla som har tvingats till barnäktenskap eller blivit våldtagna. Deras kroppar är helt enkelt inte mogna för en förlossning. Fistulaskador var ett vanligt hot under förlossningar världen över innan man började förlösa med kejsarsnitt. Efter 150 års kunskapsutveckling, förfinade operationsmetoder och förbättrad mödravård är sjukdomen närmast okänd i vår del av världen. Men ute på den afrikanska landsbygden är kejsarsnitt sällan en möjlighet. Framkomliga vägar är bland de viktigaste förutsättningar för att kvinnor i avlägsna byar ska kunna nå professionell hjälp.

Kvinna på landsbygden

Med tillgång till vård och en ganska enkel operation blir cirka 95 procent av patienterna återställda vid Fistulasjukhuset i Addis Abeba och dess fem filialer. Sedan 1974 har sjukhuset strävat efter att utrota fistulaskador i Etiopien. Utöver att operera satsar man numera på förebyggande arbete genom att utbilda barnmorskor som kan nå ut till avlägsna byar. Det har inspirerat den etiopiska staten att sikta på samma mål genom sin satsning Task Force som också utbildar barnmorskor och fistulakirurger. Med gemensamma ansträngningar är man på väg att lyckas minska antalet fall och man får söka allt längre ut i periferin för att leta upp dem.

Fakta

Exakta siffror är svåra att fastställa men enligt World Health Organisation WHO finns ca två miljoner kvinnor i världen med fistulaskador.

Mellan 50 000 och 100 000 nya tillkommer varje år.

I Etiopien finns ca 26 000 icke behandlade fall, 9 000 nya fall per år.

Kvinnor föder i genomsnitt 4,1 barn.

Mödradödligheten är ca 400 per 100 000 födslar (genomsnitt i världen 70, i Sverige 4.).

Dela sidan med dina vänner
Facebook
Twitter
LinkedIn
WhatsApp
MER OM SJUKHUSET
Av största vikt för att förebygga förlossningsskador är en fungerande mödravård. Sedan ett tiotal år tillbaka finns Hamlin College of...