Stiftelsen Fistulasjukhuset

Den svenska Stiftelsen

Kontakta oss

E-post: info@fistulasjukhuset.org

Ordförande, kassör och sekreterare

Ordförande:  Monica Green
E-post: Monica@Greenkontakten.se
Telefon: 070-530 42 10

Vice ordförande: Ann-Sofie Lifvenhage (vice ordförande)
E-post: ann-sofie.lifvenhage@riksdagen.se

Kassör: Elisabet Abrahamsson
E-post elisabet.abrahamsson55@gmail.com
Telefon/mobil 0705-689350

Sekreterare: Kristina Pennlöv
kristina.pennlov@gmail.com

Organisationsnummer: 802016-3153

Styrelsen

Fredrika Bremer Förbundet
Anita Lilja Stenholm (ledamot) anita.lilja-stenholm@telia.com
Stina Alm (ersättare) stina.alm@hotmail.com
Kristdemokratiska Kvinnoförbundet
Eva G Qvarnström evaqva@hotmail.com
Britt-Mari Brynielsson (ersättare) britt-mari.brynielsson@kdsundsvall.se
Liberala Kvinnor
Jessica Johnson (ledamot) jessica.johnson@liberalerna.se
Annika Janson (ersättare) annika.tanzania@gmail.com
Miljöpartiet
Kristina Pennlöv (ledamot) kristina.pennlov@gmail.com
Britt-Marie Rosenqvist (ersättare) britt-marie.rosenqvist@mp.se
Moderatkvinnorna
Ann-Sofie Lifvenhage (vice ordförande) ann-sofie.lifvenhage@riksdagen.se
Ann-Lena Holberg (ersättare) anna-lena.holberg@riksdagen.se
S-kvinnor
Monica Green (ordförande) monica@greenkontakten.se
Elisabet Abrahamsson (Kassör) elisabet.abrahamsson55@gmail.com
Johanna Kvist (ersättare) johanna.kvist@socialdemokraterna.se
Stockholms Centerkvinnor
Christel Persson skogsekot@telia.com
Charlotte Bossen charlotte.bossen@centerpartiet.se
Svenska Kvinnors Vänsterförbund
Ianthe Holmberg (ledamot) ianthe.holmberg@gmail.com
Ingalill Sund (ersättare) ingalill.sund@gmail.com
Revisorer
Kristina Ahlstrand (ord)
Box 1317 111 83 Stockholm
kristina.pennlov@gmail.com Tel: 08 796 37 43
Åsa Thelin (revisorersättare) Tel: 08 796 37 43
Internrevisorer
Eva Lohman (suppl) eva.lohman@riksdagen.se Evalohman1@gmail.com
Monica Fagerstedt (ord) monica.fagerstedt@telia.com
Dela sidan med dina vänner
Facebook
Twitter
LinkedIn
WhatsApp