Om sjukhuset

Fistulasjukhuset i Etiopien

Fistulasjukhuset ligger på en starkt sluttande tomt, som 1974 låg i utkanten av huvudstaden Addis Abeba då läkarna Reginald och Catherine Hamlin, gynekologer och obstetriker från Australien, öppnade ett sjukhus för fistula drabbade patienter.

Redan femton år tidigare hade de upptäckt omfattningen av dessa förlossningsskador och berörts av det lidande de orsakade.

…Dessa kvinnor förlorade sitt barn i långutdragna förlossningar, drabbades av inkontinens, vilket var svårt för dem och omgivningen att hantera. De luktade illa och blev uteslutna ur den sociala gemenskapen.

Så många olyckliga fistulapatienter flockades vid paret Hamlins mottagning att de inte såg sig någon annan råd än att låta bygga ett eget sjukhus för att ta hand om dem.

Reginald Hamlin dog i början på 90-talet, men Catherine Hamlin larbetade vidare med att utveckla verksamheten fram till sin död 2020.

Idag består sjukhusets styrelse och ledning av enbart etiopier.

Idag är Addis Ababa en stor stad med tre miljoner invånare och dess stressiga, bullriga trafik är inte långt borta. Men sjukhusområdet är en lugn oas. En blomstrande trädgård omger de småskaliga byggnaderna.

Här finns plats för 140 patienter, operationssal med fyra operationsbord, röntgen, laboratorium, apotek, lokaler för sjukgymnastik och undervisning mm. Dessutom finns kök, bibliotek och klassrum, jämte rum och bostäder för personal och besökare. En BB-avdelning har byggts till då gravida patienter som en gång opererats för fistulaskador måste förlösas med kejsarsnitt.

En stark expansion har ägt rum under 2000-talet. Numera finns sjukhusfilialer på fem orter runt om i landet. Etiopien är ett vidsträckt land och alla kan inte ta sig till huvudstaden. Filialerna är i sin tur omgivna av vårdcentraler, i dagsläget över 35 i antal, där man arbetar nära samman med den statliga vården.

Behandling, rehabilitering och prevention är de hörnstenar som sjukhusets verksamhet bygger på.

Behandling

Ca 1500 patienter opereras årligen i centralsjukhuset i Addis och i de fem  filialsjukhusen som på senare år byggts upp. Sammanlagt har drygt 50 00 patienter opererats med en teknik som läkarparet Hamlin lanserade för över 50 år sedan och som förfinats genom åren.

Ca 95  % av patienterna lyckas man kurera, drygt 90 % med en enda operation, övriga kan behöva mer komplicerad vård. All behandling är gratis. Om fall rapporteras in där kvinnor behöver hjälp men inte har pengar att ta sig till sjukhus, skickar man även ut bilar för att hämta dem.

Operationen går ut på att laga hål som uppstått mellan livmoder och urinblåsa eller ändtarm när ett barn inte föds fram i en svår förlossning. Enklare fall tar knappt en timme att åtgärda. Mer komplicerade fall kan kräva flera operationer. På senare år har man utvecklat allt fler metoder för att hjälpa dem vars skador är så pass omfattande att operation inte hjälper.

Gedigna vårdinsatser finns på plats för att stärka patienten med näringsrik mat, järn och vitamintillsatser innan operation. Det får ta sin tid. Kvinnorna har ofta vuxit upp under tuffa villkor, har arbetat hårt med att bära vatten och ved långa sträckor. De förblir småväxta av undernäring, vilket kan påverka förmågan att föda fram ett barn vid en förlossning. Påfallande många patienter är mycket unga.

Rehabilitering

Efter operation behöver många patienter fysioterapi, ibland långvarigt. De kan ha nervskador eller förtvinade ben av att ha blivit sängliggande i hopp om att bli friska och att urinen ska sluta flöda. De behöver träna underlivet eller lära sig att leva med stomi.

Det kan finnas behov av samtalsterapi och rådgivning. Omsorg om individen har alltid präglat verksamheten, då patienterna genomgående har svåra upplevelser bakom sig. De har drabbats av svåra förlossningar som dragit ut i flera dagar.

I 93% av fallen har de förlorat sitt barn. De har drabbats av inkontinens och är totalt förödmjukade inför sin omgivning. Att återge dem värdighet och livsglädje är ett viktigt mål med den vård de får.

Patienter som inte kan återvända till sina byar får bo en tid på sjukhusets gård Desta Mender utanför Addis Abeba. Här får de utbildning och hjälp att leva ett självständigt liv. Varje patient får ett individuellt uppföljningsprogram med hjälp till återintegration i samhället utanför.

Prevention

Ursprungligen anställdes läkarna Hamlin för att utbilda barnmorskor. Det fanns då, och finns fortfarande, en skriande brist på sådana. Just kvalificerade barnmorskor och en förbättrad mödravård är vad som krävs för att etiopiska kvinnor ska få säkrare förlossningar. Men genom åren var uppgiften överväldigande nog för Hamlins att ta hand om och operera tillströmmande fistulapatienter. Att också ägna sig åt prevention var inte möjligt.

I början på 2000-talet fanns dock utrymme för att börja planera för en skola för utbildning av barnmorskor.

The Hamlin College of Midwives stod klar 2006 och sedan dess har drygt femtio barnmorskor utexaminerats enligt internationell standard efter fyra års utbildning, ca 20 barnmorskor årligen.

Barnmorskorna placeras ut i de områden där de en gång rekryterats eftersom de känner till den lokala miljön och kan språket. Här gör de en livsviktig insats för att nå ut med kunskap och förebyggande mödravård, förutom att övervaka förlossningar i samarbete med sjukhusets filialer och övriga sjukvårdsinrättningar.

Alltså har Fistulasjukset med tiden kunnat satsa även på ett förebyggande arbete i kampen för att utrota fistulaskador i Etiopien. Sakta men säkert närmar man sig paret Hamlins mål, en ny generation mödrar i Etiopien som får den hjälp de behöver när de föder barn.

Fistulasjukhuset har internationell renommé som världsledande i behandling av obstetrisk fistula. Att föra kunskap och erfarenhet vidare genom utbildning av fistulakirurger, även från andra länder än Etiopien, är en viktig del av verksamheten.

Man håller på att utveckla en specialistutbildning i eurogynekologi på doktorand nivå för att bredda kirurgikompetensen. Även The College of Midwives planerar för en högre nivå i utbildningen av barnmorskor. Sjukhuset blir i allt större utsträckning ett undervisningssjukhus.

Det är dock inte bara den tekniska kompetensen som står i fokus. Att föra vidare Hamlins holistiska vårdkoncept, där ett kärleksfullt bemötande och omsorg om individen präglar verksamheten, är ett väl så viktigt mål att sträva mot.

The Right Livelihood Award

År 2009 tilldelades Dr Catherine Hamlin The Right Livelihood Award ”för de femtio år hon ägnat åt behandling av patienter med obstetrisk fistula. Därmed har hon återgett tusentals av Afrikas fattigaste kvinnor hälsa, hopp och värdighet.”

Dr Catherine var av hälsoskäl förhindrad från att själv närvara. Hon representerades istället av matron Ejigayehu and Annette Bennett från The College of Midwives, på bilden tillsammans med Jakob von Uexküll, som inrättade priset, och Margot Wallström, då EU Kommissionär.

Dela sidan med dina vänner
Facebook
Twitter
LinkedIn
WhatsApp
MER OM SJUKHUSET
Av största vikt för att förebygga förlossningsskador är en fungerande mödravård. Sedan ett tiotal år tillbaka finns Hamlin College of...