Vårt mål är att stoppa fistula i Etiopien. För alltid.

Ditt bidrag är värdefullt

Organisationer i åtta länder arbetar för att stödja verksamheten vid huvudsjukhuset i Addis Abeba, fem filialer som finns runt om i landet och ett College för utbildning av barnmorskor.

Den svenska stiftelsen har sedan 1988 bidragit till utvecklingen från ett enkelt familjedrivet sjukhus till ett modernt komplex som är världsledande i behandling av obstetrisk fistula, skador som uppstår vid svåra förlossningar. Numera arbetar man också preventivt genom utbildning av barnmorskor.

Bankgiro 900 – 2965

Plusgiro 90 02 96-5

Swish 1239002965

Historien om Catherine Hamlin och Fistulasjukhuset

Redan 1959 kom läkarparet Reginald och Catherine Hamlin till Etiopien från Australien för att göra en tidsbegränsad insats i ett fattigt land. De upptäckte snart det oerhörda behovet av vård hos kvinnor som efter svåra förlossningar blivit inkontinenta och utfrusna av sin närmaste omgivning. De byggde ett eget sjukhus som sedan 1974 har gett kostnadsfri vård. Läs vidare om sjukhusets historia

Till minne av Dr. Catherine Hamlin 1924 – 2020

Hamlin Fistula Sweden har nåtts av det sorgliga beskedet att dr Catherine Hamlin avlidit. Dr Hamlin somnade in i sin bostad i Etiopien i en ålder av 96 år. Vi minns dr Hamlin med stor tacksamhet och beundran och är djupt berörda och ledsna över hennes bortgång. Läs minnestexten

Vår verksamhet i Sverige – för sjukhuset i Etiopien

Stiftelsen Fistulasjukhuset har funnits sedan 1988 och består av representanter från tre fristående kvinnoorganisationer, fem av riksdagspartiernas kvinnoorganisationer, samt Miljöpartiet.

Den är partipolitiskt och religiöst helt obunden. Idag ingår Centerkvinnorna, Fredrika Bremer-förbundet, Kristdemokraternas Kvinnoförbund, Liberala Kvinnor, Miljöpartiet de Gröna, Moderatkvinnorna, S-kvinnor och Svenska Kvinnors Vänsterförbund i stiftelsen

Respektera varje människas värdighet

MER OM SJUKHUSET
Av största vikt för att förebygga förlossningsskador är en fungerande mödravård. Sedan ett tiotal år tillbaka finns Hamlin College of...

Vad är obstetrisk fistula?

Enkelt uttryckt är det ett hål, en fistel, på engelska fistula, som uppstår i väggen mellan livmodern och urinblåsan, då ett foster inte föds fram i en svår förlossning.

Vi förklarar här vad det leder till och hur förödande konsekvenser det får för en kvinna. Samt vad sjukhuset kan göra för henne.

AKTUELLT